Privacy

grondinvestering.nl bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan grondinvestering.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van grondinvestering.nl voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

 
Internetsites van derden
Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op grondinvestering.nl zijn verbonden.

 
Gebruik cookies
grondinvestering.nl maakt o.a. gebruik van Google Analytics en Google AdSense, diensten van Google Inc (Google). Google Analytics en Google AdSense gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie (geen naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over het gebruik van deze website (inclusief IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, advertenties weer te geven over goederen en services waarin wellicht interesse is (afmelden), om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen.
 
Lees meer over cookies in onze Cookie Verklaring.

 
Wijzigingen privacy verklaring
grondinvestering.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 
Inzage en wijziging gegevens
Je hebt recht op inzage in jouw gegevens en wijziging van deze gegevens.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen. Mail naar