Dermot Pieters: De Grond Prijzen kunnen stijgen

De grondmarkt is tegenwoordig niet alleen het speelveld van gemeenten en ontwikkelaars. Steeds meer particulieren investeren geld in strategisch gelegen agrarische gronden. Dit is niet verwonderlijk. Hedendaags is grond schaars. Het aanbod van strategisch gelegen gronden is eindig, terwijl de vraag stijgt.

 

Waarom zouden de grondprijzen kunnen stijgen?

Uit statistieken van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat de Nederlandse bevolking tot 2040 zal toenemen naar 17.8 miljoen inwoners. Er is momenteel een groeiend tekort aan woningen. Volgens ABF research zal het woningtekort verdubbelen naar 300.000 woningen in 2020. ‘’Vroeg of laat zal er een inhaalslag gemaakt moeten worden, gezien het groeiende tekort aan woningen in Nederland’’, aldus Anthony Dermot Pieters. Om het woningtekort op te lossen is veel grond nodig, waardoor strategisch gelegen gronden in waarde kunnen toenemen. Er is in de regel sprake van een zeer aanzienlijke waardetoename wanneer de bestemming van agrarische grond wijzigt in een hoogwaardige bestemming.

 

Een grondportefeuille samenstellen

Als alternatief voor het kopen van één kavel kan men ook een grondportefeuille laten samenstellen. Met een grondportefeuille kunt u profiteren van de bijzondere actuele marktcondities. Bij een grondportefeuille wordt er gekozen voor een geografische spreiding en een verscheidenheid aan kenmerken van de verschillende proposities. Een grondportefeuille heeft als voordeel ten opzichte van het investeren in één perceel, dat er sprake is van een belangenspreiding. Dit draagt bij aan een ideale risico/opbrengst verhouding voor het geïnvesteerde geld.

Een grondportefeuille geeft derhalve de mogelijkheid om investeringsrisico’s te verspreiden over locaties en tijd. Er is momenteel sprake van een uitstekende timing. Grond is waardevast gebleken bij inflatie. Als grond wijzigt van bestemming is er doorgaans sprake van een zeer aanzienlijke waardetoename. Vandaar dat er beter geïnvesteerd kan worden in meerdere geografisch gespreide kavels dan in één locatie, volgens Anthony Dermot Pieters.

 

De visie van Dermot Pieters

Anthony Dermot Pieters heeft als eerste aanbieder in Nederland, het investeren in strategisch gelegen agrarische grond geïntroduceerd. Beleggen in grond is een interessante en veilige manier om te investeren. “Van belang is wel een scherpe inkoop, dus het kan geen kwaad om de aanbiedingen van grondaanbieders naast elkaar te leggen”, aldus Anthony Dermot Pieters. Er komt geen grond meer bij, het aanbod is eindig. ‘’Nu is het de tijd om te investeren in grond’’, volgens Anthony Dermot Pieters. “De grondmarkt heeft de laatste decennia weinig laten zien maar dat zou er voor het komende decennia wel eens heel anders uit kunnen zien”.

In de huidige euro/ bankcrisis zijn veel mensen sceptisch over het investeren van geld in zaken die kunnen worden bijgedrukt. Het is gebleken dat banken ook niet altijd een veilige haven zijn. ‘’Grond is in tijden van economische onzekerheid, groei en mogelijke inflatie altijd een solide belegging’’, aldus Anthony Dermot Pieters.

 

Andere artikelen van Dermot Pieters