Archief | Binnenland

Woningtekort verdubbelt

04 september 2012

Het woningtekort zal de komende jaren van 150.000 in 2012 naar 300.000 woningen in 2020 verdubbelen. Dat is berekend door ABF Research aan de hand van trends in de bouwproductie en demografische ontwikkelingen. Achterblijvende productie draagt bij aan het toenemende tekort. De afgelopen jaren is de productie met ca. 30% ingezakt, terwijl het komende decennium het aantal huishoudens blijft groeien. Als herstel van de nieuwbouw niet doorzet neemt de druk op de woningmarkt sterk toe, vooral in de huursector.

De consequenties van het groeiend woningtekort voor de consument zijn aanzienlijk, met name in de huursector. De woningvraag heeft zich de afgelopen jaren langzaamaan verplaatst naar het huursegment. Nu de productie op een te laag pitje blijft, zullen de wachttijden daar verder oplopen. Een gevolg daarvan zal zijn dat ouderen niet kunnen doorstromen naar een woning met zorg op maat. En dat jonge mensen de woningmarkt niet kunnen instromen. Herstel van onder andere vertrouwen is van groot belang voor de labiele markt. Duidelijkheid vanuit Den Haag kan hier aan bijdragen.

BRON: propertynl.com